Publicaties Ger Boedeltje 2019-09-18T20:59:35+02:00

Publicaties en (project)rapportages van dr. G. Boedeltje

Bureau Daslook, De Voorde 14, 9473 TW De Groeve

Per 1-10-2019

Publicaties in internationale tijdschriften (peer-reviewed)

Boedeltje, G. & Bakker, J.P. (1980) Vegetation, soil, hydrology and management in a Drenthian brookland. Acta Botanica Neerlandica, 29, 509-522.

Boedeltje, G., Bakker, J.P., Bekker, R.M., Van Groenendael, J.M. & Soesbergen, M. (2003) Plant dispersal in a lowland stream in relation to occurrence and three specific life-history traits of the species in the species pool. Journal of Ecology, 91, 855-866. Download

Boedeltje, G., Bakker, J.P., Ten Brinke, A., Van Groenendael, J.M. & Soesbergen, M. (2004) Dispersal phenology of hydrochorous plants in relation to discharge, seed release time and buoyancy of seeds: the flood pulse concept supported. Journal of Ecology, 92, 786-796. Download.

Boedeltje, G., Bakker, J.P. & Ter Heerdt, G.N.J. (2003) Potential role of propagule banks in the development of aquatic vegetation in backwaters along navigation canals. Aquatic Botany, 77, 53-69. Download

Boedeltje, G., Jongejans, E., Spanings, T. & Verberk, W.C.E.P. (2016). Effect of gut passage in fish on the germination speed of aquatic and riparian plants. Aquatic Botany, 132, 12-16.

Boedeltje, G., Klutman A.G.M., Schaap, M., Sollman, P., de Vos, M., Lenssen, J.G.M. & Verberk, W.C.E.P. (2019). Plant dispersal in a temperate stream by fish species with contrasting feeding habits: The role of plant traits, fish diet, season and propagule availability. Frontiers in Ecology and Evolution, 13 March 2019.

Boedeltje, G., Ozinga, W.A. & Prinzing, A. (2008) The trade-off between vegetative and generative reproduction among angiosperms influences regional hydrochorous propagule pressure. Global Ecology and Biogeography, 17, 50-58. Download

Boedeltje, G., Smolders, A.J.P., Lamers, L.P.M. & Roelofs, J.G.M. (2005) Interactions between sediment propagule bank and sediment nutrient fluxes explain floating plant dominance in stagnant shallow waters. Archiv für Hydrobiologie, 162, 349-362.Download

Boedeltje, G., Smolders, A.J.P. & Roelofs, J.G.M. (2005) Combined effects of water column nitrate enrichment, sediment type and irradiance on growth and foliar nutrient concentrations of Potamogeton alpinus. Freshwater Biology, 50, 1537-1547.Download

Boedeltje, G., Smolders, A.J.P., Roelofs, J.G.M. & Van Groenendael, J.M. (2001) Constructed shallow zones along navigation canals: vegetation establishment and change in relation to habitat characteristics. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 11, 453-471. Download.

Boedeltje, G., Sollman, P. & Lenssen, J.P.M. (2019). Floating ability, shoot length and abundance facilitate hydrochorous dispersal of moss and liverwort fragments. Journal of Vegetation Science, 30, 30-41. https://doi.org/10.1111/jvs.12695

Boedeltje, G., Spanings, T., Flik, G., Pollux, B.J.A, Sibbing, F.A. & Verberk, W.C.E.P. (2015). Effects of seed traits on the potential for seed dispersal by fish with contrasting modes of feeding. Freshwater Biology, 60, 944-959.

Boedeltje, G., Ter Heerdt, G.N.J. & Bakker, J.P. (2002) Applying the seedling-emergence method under waterlogged conditions to detect the seed bank of aquatic plants in submerged sediments. Aquatic Botany, 72, 121-128. Download

Daan, S., Altenburg, W., Boedeltje, G., Dijkstra, C., Gerkema, M., de Haas, F., Hohe, R., Koene, P., van der Leest, H., Masman, D., Schoenmakers, M., Waterbolk, H., Wildschut, P. & Zijlstra, M. (1982) Timing of vole hunting in aerial raptors. Mammal Review 12, 169-181. Download

Kleyer, M., Bekker, R.M., Knevel, I.C., Bakker, J.P., Thompson, K., Sonnenschein, M., Poschlod, P., Groenendael, J.M. van, Klimes, L., Klimesova, J., Klotz, S., Rusch, G.M., Hermy, M., Adriaens, D., Boedeltje, G., Bossuyt, B., Dannemann, A., Endels, P., Götzenberger, L., Hodgson, J.G., Jackel, A.K., Kühn, L., Kunzmann, D., Ozinga, W.A., Römermann, C., Stadler, M., Schlegelmilch, J., Steendam, H.J., Tackenberg, O., Wilmann, B., Cornelissen, J.H.C., Eriksson, O., Garnier, E. & Peco, B. (2008) The LEDA Traitbase: a database of life-history traits of the Northwest European flora Journal of Ecology, 96, 1266-1274.

Lucassen, E.C.H.E.T., Smolders, A.J.P., Boedeltje, G., Van den Munckhof, P.J.J. & Roelofs, J.G.M. (2006) Groundwater input affecting plant distribution by controlling ammonium and iron availability. Journal of Vegetation Science, 17, 425-434.

Proefschrift

Boedeltje, G. (2005) The role of dispersal, propagule banks and abiotic conditions in the establishment of aquatic vegetation. Proefschrift, Radboud Universiteit Nijmegen.

Lezingen gehouden op wetenschappelijke symposia

Boedeltje, G. (2004) Dispersal phenology of hydrochorous plants in relation to discharge, seed release time and buoyancy of seeds: the flood-pulse concept supported. Annual Symposium British Ecological Society, Lancaster, UK.

Boedeltje, G. (2005) De betekenis van water voor de dispersie van planten. Wintersymposium van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Ecologie (NECOV), ’s Hertogenbosch.

Boedeltje, G. (2010) Hydrochorous dispersal as a master factor for wetland diversity. Symposium Centre for Wetland Ecology, Universiteit van Antwerpen, getiteld “Wetland Restoration: It’s all about dispersal, germination, establishment and succession”.

Boedeltje, G. (2013) De (mogelijke) verspreiding van zaden door vissen. Lezing gehouden in Arnhem op een symposium van het Vissennetwerk waar waterplantenbeheer en vis centraal stonden.

Boedeltje, G. (2015) Effects of seed traits on the potential for seed dispersal by fish with contrasting modes of feeding. Netherlands Annual Ecological Meeting in Lunteren.

Nederlandstalige artikelen en bijdragen aan boeken

Boedeltje, G. (1984) Veranderingen in landschap, flora en vegetatie in de Noordelijke Achterhoek. In: Van Eden, F.W. De Lochemse Berg en zijne omgeving, een botanische wandeling omstreeks 1870. Herdruk van Boekhandel Lovink, Lochem, pp. 57-82.

Boedeltje, G. (1989) Een vergelijking van een loof- en een naaldbos als leerobject voor het ecologie-onderwijs. Bulletin voor Docenten in de Biologie, 20, 31-34.

Boedeltje, G. (1989) De nieuwe organisatie FLORON vraagt uw aandacht en medewerking. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 3, 49-51.

Boedeltje, G. (1990) Resultaten van het inventarisatiejaar 1989: nieuwe vondsten van zeldzame en minder algemene soorten wilde planten in Oost-Gelderland. Natuur en Land­schap in Achterhoek en Liemers, 4, 50-52.

Boedeltje, G. (1990) Flora en vegetatie van enkele tertiaire basaltkegels in het Boheemse Middelgebergte en omgeving. Natura, 87, 75-80.

Boedeltje, G. (1990) Het Ertsgebergte: golvende grassen in plaats van ruisende fijnsparrenwouden. Natura, 87, 101-106.

Boedeltje, G. (1991) Het floristische jaar 1990 in de Achterhoek, de Liemers en de aangrenzende IJsselstreek. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5, 18-22.

Boedeltje, G. (1991) Moerasmelkdistel (Sonchus palustris L.) en Grote engelwortel (Angelica archangelica L.) langs het Twentekanaal, indicatoren van gebiedsvreemd water. Gorteria, 17, 138-148.

Boedeltje, G. (1991) Indrukken van het onderwijs aan een gymnasium in Tsjecho-Slowakije. Weekblad NGL, 23, 28-30.

Boedeltje, G. (1992) Nieuws van FORON (inclusief een lijst van bijzondere vondsten in 1991 en 1992). Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 6, 28-30.

Boedeltje, G. (1992) Kruipend moerasscherm, Bleek schildzaad en Melige toorts terug in Oost-Nederland. Natura, 89, 216-222.

Boedeltje, G. (1994) Het natuurpark Hesserzand te Scheemda, een voorbeeld van natuurontwikkeling in een wit gebied. Noorderbreedte, 5, 214-218.

Boedeltje, G. (1994) Een nieuwe vindplaats van de Vroege zegge (Carex praecox Schreber) langs het Twentekanaal. Gorteria, 20, 1-5.

Boedeltje, G. (1994) Platte bies (Scirpus cariciformis Vest) in Twente teruggevonden. Gorteria, 20, 133-135.

Boedeltje, G. (1994) Botanische aspecten van de Berkel. Gelders Erfgoed, 4, 12-15.

Boedeltje, G. (1996) Tien jaar natuurtuin in Lochem. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, Jaarboek 1995/1996, 69-82.

Boedeltje, G. (1999) Twentekanaal. In: Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P. & Westhoff, V. (red.) Excursieverslagen 1996. Plantensociologische Kring Nederland, pp. 19-20.

Boedeltje, G. (2007) Kanalen. In: Heuts, P., Van Liere, L., Van der Wal, B. & Van Weeren, B.-J. (red.) Wat er is als er water is. Uitgave ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer.

Boedeltje, G., Bakker, J.P., Duijn, P. & Leereveld, G. (2004) De rol van de zaadvoorraad bij de vestiging van planten in ondiepe oeverstroken na het baggeren. H2O, 37-6, 35-37.

Boedeltje, G., Besteman, B., Duijn, P. & De la Haye, M. (2009) Waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen. De Levende Natuur, 110-5, 225-230.

Boedeltje, G., Van Dongen, R., Eysink, F. & Keizers, T. (2012). Landgoed Schultenwolde: natuurrijke parel in Twente. De Levende Natuur, 113-5, 230-231.

Boedeltje, G., Geerdink, A.L.D. & Schepers, J.A.M. (1995) De Twentekanalen natuurvriendelijk. Otar, 80, 123-128.

Boedeltje, G., Klutman, A.G.M. & Tukker, W.H. (1997) De Twentekanalen natuurvriendelijk: een bemoedigend begin. Groen, 53, 34-39.

Boedeltje, G., Lenssen, J. & Gerritsen, R. (2015). Sleutelfactoren voor waterplanten in wateren van Gelderse Vallei, Veluwe, Achterhoek en Liemers. H2O-online, 27 mei 2015. Download.  Dit artikel staat ook on-line

Boedeltje, G. & Pyšek, A. (1995) De plantensociologische positie van Chenopodium bonus-henricus L. in Nederland vergeleken met die in enige andere delen van Europa. Stratiotes, 11, 3-16.

Boedeltje, G., Smolders, A., Tukker, W. & De Groot-van Leerdam, M. (2003) Beperkingen en kansen voor waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen. H2O, 36-1, 22-24.

Boedeltje, G., Smolders, A., Duijn, P. & Leereveld, G. (2004) De rol van slibophoping bij eutrofiëring in stagnante ondiepe oeverstroken. H2O, 37-5, 30-33.

Boedeltje, G., Spanings, T., Flik, G., Pollux, B, Sibbing, F. & Verberk, W. (2015). Wat de vis eet zal hij zaaien. Zaadverspreiding van water- en oeverplanten door vis. Visionair, 34, 28-31. Download

Boedeltje, G. & Zijlstra, M. (1981) Territorialiteit, biotoop- en voedselkeuze bij de Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) in de winter. Limosa, 54, 73-80. Download

Lenssen, J.P.M., Niemeijer, I., Boedeltje, G. & Baarspul, F.L. (2016) Ruimtelijke dynamiek van stroomdalplanten in de Gelderse Poort. De Levende Natuur 117-5, 182-187

Lenssen, J., Klutman, B, Nijboer, R. & Boedeltje, G. (2010) Veranderingen in macrofauna door schoner water in beken van Oost-Gelderland. De Levende Natuur 112 -6, 213-218.

Sollman, P., Boedeltje, G. & Soesbergen, M. (2009) Mossen op oevers langs het Twentekanaal. Buxbaumiella, 84, 7-12.

Projectrapportages

Boedeltje, G. (1976) De Kappersbult, bodem en vegetatie van het moerasgebied ten oosten van De Punt in het benedenstroomse dal van de Drentse A. Doctoraalscriptie, Laboratorium voor Plantenoecologie, Rijksuniversiteit Groningen.

Boedeltje, G. (1979) Bijdrage tot de oecologie van overwinterende Blauwe kiekendieven in Flevoland. Doctoraalscriptie Zoölogisch Laboratorium, Rijksuniversiteit Groningen en Rijprapport 1979 – 28 Abw, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.

Boedeltje, G. (1982) Het Kulsdommer Goor, een floristische en vegetatiekundige inventarisatie met beheersadviezen. Staatsbosbeheer, Noordwest Achterhoek.

Boedeltje, G. (1985) De aanleg van een natuurtuin in Lochem. Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, Lochem.

Boedeltje, G. (1986) Landschappelijke bijzonderheden rond Lochem. In: Stichting Dag Lochem, Zwerven langs beelden, pp. 22-27.

Boedeltje, G. (1991) Locatievoorstellen voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers en natuurtechnische oeverbeschermingen langs de rijkswateren in de provincie Overijssel. De resultaten van een literatuuronderzoek naar ecologische knel- en aandachtspunten. Rijkswaterstaat, Directie Overijssel.

Boedeltje, G. (1992) De plantengroei langs het Twentekanaal, deel 1: vegetatie en beheer van het traject IJssel – Markelo. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen, Markelo.

Boedeltje, G. (1993) De plantengroei langs het Twentekanaal, deel 2: vegetatie en beheer van het traject Markelo – Enschede. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen, Markelo.

Boedeltje, G. (1994) De plantengroei langs het Twentekanaal, deel 3: vegetatie en beheer van het zijkanaal naar Almelo. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen, Markelo.

Boedeltje, G. (1994) Natuurwaarden, natuurbehoud en mogelijkheden voor natuurontwikkeling langs de Twentekanalen. Rijkswaterstaat, Directie Overijssel, Zwolle.

Boedeltje, G. (1994) Natuurpark Hesserzand, flora, vegetatie en beheer. Gemeente Scheemda.

Boedeltje, G. (1994) De natuurtuin te Lochem, een evaluatie na tien jaar ontwikkeling. Gemeente Lochem.

Boedeltje, G. (1995) Monitoringplan voor de Twentekanalen 1995 t/m 1999. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen, Markelo.

Boedeltje, G. (1995) De plantengroei in de bermen van Markelo, een vegetatiebeschrijving van enkele proefvlakken ten behoeve van monitoringonderzoek. Gemeente Markelo.

Boedeltje, G. (1995) Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvriendelijke oevers langs de Twentekanalen (1995), vegetatie en macrofauna in natte oeverstroken langs het Grasbroek. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen, Markelo.

Boedeltje, G. (1996) De plantengroei in de bermen van Lochem, vegetatie en beheer van de bermen in de deelgebieden Klein Dochteren en Het Veen. Gemeente Lochem.

Boedeltje, G. (1996) Voorstellen voor struweelontwikkeling langs de Twentekanalen. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen, Markelo.

Boedeltje, G. (1997) Effecten van de inlaat van Twentekanaalwater op de waterkwaliteit en de plantengroei in het stroomgebied van de Dortherbeek. Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.

Boedeltje, G. (1997) Naar een natuurrijke Stadsweide in Oldenzaal. Gemeente Oldenzaal.

Boedeltje, G. (1997) De plantengroei in de bermen van Markelo, inventarisatie van het deelgebied Markelose Broek. Gemeente Markelo.

Boedeltje, G. (1997) Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvriendelijke oevers en dijkgraslanden langs de Twentekanalen (1996). Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen, Markelo.

Boedeltje, G. (1998) De plantengroei in de bermen van Markelo: inventarisatie, evaluatie en beheer. Gemeente Markelo & Provincie Overijssel.

Boedeltje, G. (1998) Een vegetatiekartering van oeverstroken langs delen van de Twentekanalen (1998). Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland, Arnhem.

Boedeltje, G. (1998) Monitoring van de vegetatieontwikkeling in en langs de Vragender- en Weijenborgerbeek. Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.

Boedeltje, G. (1998) Vegetatieonderzoek in en langs beken in de Havikerwaard. Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.

Boedeltje, G. (1999) De vegetatie in ondiepe oeverstroken langs het Twentekanaal in relatie tot het milieu. Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland, Arnhem.

Boedeltje, G. (1999) Bijdrage aan “KIMONO toegepast voor de Twentekanalen”. Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft.

Boedeltje, G. (1999) Wadi’s als bloemrijke stroken in het bestemmingsplan Noord Esch te Markelo. Gemeente Markelo.

Boedeltje, G. (2000) De vegetatie in ondiepe oeverstroken langs de Zuid-Willemsvaart in relatie tot het milieu. Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch.

Boedeltje, G. (2000) De mogelijke rol van de zaadvoorraad in het herstel van een waterplantenvegetatie in oeverstroken na baggeren. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen en IJsseldelta, Deventer.

Boedeltje, G. (2000) Effecten van maaien en baggeren op de vegetatie in ondiepe oeverstroken langs de zijtak van de Twentekanalen in relatie tot water en bodem. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen en IJsseldelta, Deventer.

Boedeltje, G. (2000) Monitoring van graslanden langs het IJsselpand van de Twentekanalen (2000). Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen en IJsseldelta, Deventer.

Boedeltje, G. (2000) Monitoringplan EVZ Oude IJssel 2001-2005. Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.

Boedeltje, G. (2000) Fauna-uitstapplaatsen langs de Twentekanalen. In: Bak, A., Kaper, A., Reeze, A.J.G. & Van Splunder, I. (red.) Biologische monitoring zoete rijkswateren, watersysteemrapportage Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Kanaal Gent-Terneuzen, Twentekanalen 1997. RIZA rapport 2000.031, Lelystad, p. 121.

Boedeltje, G. (2000) Soortenrijke graslanden langs het Twentekanaal. In: Bak, A., Kaper, A., Reeze, A.J.G. & Van Splunder, I. (red.) Biologische monitoring zoete rijkswateren, watersysteemrapportage Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Kanaal Gent-Terneuzen, Twentekanalen 1997. RIZA rapport 2000.031, Lelystad, p. 112.

Boedeltje, G. (2001) Effecten van hydrologische isolatie van een eutrofe oeverzone op de waterkwaliteit en de groei en ontwikkeling van drie soorten Fonteinkruiden. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen en IJsseldelta, Deventer.

Boedeltje, G. (2001) Een onderzoek naar het voorkomen van zeldzame en bedreigde flora en fauna in het projectgebied “Verruiming Twentekanalen, traverse Lochem, traverse Goor en bruggen”. Rijkswaterstaat, Bouwdienst, Utrecht.

Boedeltje, G. (2001) Evaluatie van het ecologische bermbeheer in de voormalige gemeente Markelo (1995-2001). Gemeente Hof van Twente.

Boedeltje, G. (2001) Dispersie van planten door het Twentekanaal, voorlopige resultaten 2001. Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft.

Boedeltje, G. (2001) Veranderingen in de vegetatie en in fysisch-chemische eigenschappen van water en bodem na baggeren van ondiepe oeverstroken langs het Wilhelminakanaal. Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant,’s-Hertogenbosch.

Boedeltje, G. (2001) Verwijderen van slib voorkomt de vorming van een kroosdek. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen en IJsseldelta, Deventer.

Boedeltje, G. (2002) Veranderingen in de waterkwaliteit van ondiepe oeverstroken met een verschillende slibdikte en rietontwikkeling in relatie tot de afstand van een uitwisselingsopening. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen en IJsseldelta, Deventer.

Boedeltje, G. (2002) De vegetatie van drie natuurprojecten langs de Regge. Waterschap Regge en Dinkel, Almelo.

Boedeltje, G. (2002) Het voorkomen van de Dotterbloem (Caltha palustris) in oevers langs het Twentekanaal tussen Goor en Hengelo (2002). Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland, Arnhem.

Boedeltje, G. (2003) Het beheer van ondiepe oeverstroken langs de Twentekanalen 2004-2014. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen en IJsseldelta, Deventer.

Boedeltje, G. (2006) (auteur en redacteur) Doelstellingen en maatregelen Kaderrichtlijn Water. Arcadis, in opdracht van Waterschap Veluwe.

Boedeltje, G. (2006) Beheervisie voor de Hondsbroeksche Pleij. Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Boedeltje, G. (2007) Beheerplan voor de Hondsbroeksche Pleij. Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Boedeltje, G. (2008). Oriënterend onderzoek flora en fauna in het landbouwperceel nummer 1273 te Beerzerveld. Grondbereik, Lochem.

Boedeltje, G. (2008) Flora, fauna en toekomstige inrichting van het zandgat in de Ravenswaarden: Literatuurstudie en inrichtingschets. Grondbereik, Lochem.

Boedeltje, G. (2008) Flora en fauna van het zandgat in de Ravenswaarden. Grondbereik, Lochem.

Boedeltje, G. (2008) Quickscan flora en fauna in schuur van de familie Markerink te Zwiep. Familie Markerink, Zwiep.

Boedeltje, G. (2008) Waterplanten- en vissenonderzoek in watergangen van Waterschap Rijn en IJssel in 2008. Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G. (2008) Voorstel voor toekenning van een HEN- of SED-functie aa een aantal Veluwse beken. Waterschap Veluwe

Boedeltje, G. (2009) Streefbeelden en onderhoud van stadswateren bij Waterschap Veluwe. Waterschap Veluwe.

Boedeltje, G. (2009) Meetplan flora, vegetatie en hydrologie voor de bronbossen van Middachten (2010-2020). Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G. (2009) Waterplantenonderzoek in watergangen van Waterschap Rijn en IJssel in 2009. Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G. (2009) Meetplan effecten vegetatiebeheer 2010 t/m 2015. Waterschap Veluwe.

Boedeltje, G. (2010) Ecologische beoordeling van stadswateren in Elburg. In opdracht van Arcadis voor WS Veluwe.

Boedeltje, G. (2010) Waterplanten- en vissenonderzoek in watergangen van Waterschap Rijn en IJssel in 2010. Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G. (2011) Quickscan flora en fauna toekomstig parkeerterrein NS. Adviesbureau R.I.E.T.

Boedeltje, G. (2011) Ecologische richtlijnen voor stapstenen en natuurvriendelijke oevers Weteringen. Waterschap Veluwe.

Boedeltje, G. (2011) Ecologisch werkprotocol voor verondieping van het zandgat van de Ravenswaarden. Ravenswaarden b.v.

Boedeltje, G. (2011) Herinrichting Luttenbergerplas: voorlopig ontwerp. Grondbereik.

Boedeltje, G. (2011) Hydrologische maatregelen voor behoud en herstel van een hoogveentje bij Taarlo. Bosgroep Noord Oost Nederland.

Boedeltje, G. (2012) Appelse en Kruishaarse heide, Lampenbroek, Veldbeek, Vossenbroek. Bijdrage ten behoeve van het grondwatermeetnet TOP-gebieden. Waterschap Veluwe.

Boedeltje, G. (2012) Flora- en faunaonderzoek in schuurtjes aan de Wagenvoortsdijk 8 te Almen. Mw. M. Bedner, Almen.

Boedeltje, G. (2012) Natuurtoets en ecologische advisering ten behoeve van maatregelen op de landgoederen Eswijck en Blarinckhorst. Waterschap Veluwe.

Boedeltje, G. (2012) Aansluiten van watergangen op de vijver in het Bos van Wijckerslooth: mogelijke effecten op de ecologische kwaliteit. Gemeente Oegstgeest.

Boedeltje, G. (2012) Vegetatieonderzoek in watergangen van Waterschap Vallei en Veluwe i.o. 2012. Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Vallei en Veluwe i.o.

Boedeltje, G. (2012) Water- en oeverplanten in de zandwinplas in de Hiensche Uiterwaarden bij Dodewaard. Grondbereik, Lochem.

Boedeltje, G. (2012) Vegetatieonderzoek in watergangen van Waterschap Vallei en Veluwe i.o. 2012. Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Vallei en Veluwe i.o.

Boedeltje, G. (2013) Evaluatie herstel Coldenhovense Beek aan de hand van de vegetatie. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2013) KRW-maatlatanalyse voor waterplanten in het Toevoerkanaal. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2013) Monitoring van bufferstroken en natuurvriendelijke oevers ten behoeve van het project Blauwe Diensten (2013). Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2013) Vegetatieonderzoek in watergangen van Waterschap Vallei en Veluwe 2013. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2014) Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit in de Achterhoek, Gelderse Vallei en op de Veluwe. Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2014) Aanvullend flora- en faunaonderzoek ten behoeve van de aanleg van een loskade langs het ROTRA-terrein te Doesburg. GMB.

Boedeltje, G. (2014) Ecologisch werkprotocol ten behoeve van de aanleg van een laad- en loskade bij het ROTRA-terrein te Doesburg. GMB.

Boedeltje, G. (2014) Beknopte syllabus voor de cursus determineren en ecologie van waterplanten. Sportvisserij Nederland.

Boedeltje, G. (2014) Evaluatie beekherstelprojecten 2014 aan de hand van de vegetatie: Eekterbeek, Egelbeek en Luntersebeek. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2014) Flora, fauna en beheer van sloten en sloottaluds langs de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo tussen km 3 en km 12. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Directie Oost.

Boedeltje, G. (2014) Quickscan natuurwaarden van de voormalige zandwinplas in de Marswaard bij Zutphen. Grondbereik.

Boedeltje, G. (2014) Vegetatieonderzoek in watergangen van Waterschap Vallei en Veluwe 2014. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2014) Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit in de Achterhoek, Gelderse Vallei en op de Veluwe. Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2014) Quickscan natuurwaarden van de zanddepots Almen en De Meene langs het Twentekanaal. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Directie Oost

Boedeltje, G. (2015) Vermindering barrièrewerking van oevers voor fauna in het vijfde pand van het Apeldoorns Kanaal. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2015) Flora- en fauna-inventarisatie KRW-locaties Noordelijke IJsselvallei. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2015) Quickscan flora en fauna betreffende twee projecten in het dal van de Renkumse Beek. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2015) Ecologische aspecten die van belang zijn voor het Peilbesluit in Polder Hattem. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2015) Vegetatieonderzoek in wateren van Waterschap Vallei en Veluwe 2015. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2016) Vegetatieonderzoek in wateren van Waterschap Vallei en Veluwe 2016. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2016). Waarnemingen van bijzondere planten in wateren van WRIJ in 2016 (naar aanleiding van het KRW-onderzoek in 2016). Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G. (2016) Evaluatie van en toekomstperspectief voor de vegetatie in natuurvriendelijke oevers langs de Enter- en Elsgraven. Waterschap Vechtstromen.

Boedeltje, G. (2017) Natuurtoets in verband met de aanleg van een geluidswal op camping Gelders Laren. Grondbereik.

Boedeltje, G. (2017) Natuurtoets betreffende de herinrichting van de zandwinplas in de Marswaard te Zutphen. Grondbereik.

Boedeltje, G. (2017 en 2018) Extra natuurcheck  i.v.m. het kappen van bomen en struiken langs de Heiligenbergerbeek te Amersfoort. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2017). Monitoring en evaluatie van de effecten van schapenbegrazing op dijken en in bermen van het Twentekanaal (2018). Rijkswaterstaat.

Boedeltje, G. (2018). Actualisatie beschermde soorten en habitattypen in en om het zandgat in de Ravenswaarden. Ravenswaarden b.v.

Boedeltje, G. (2018) Stuurfactoren voor waterplanten in beken en riviertjes van waterschap Vechtstromen. Waterschap Vechtstromen.

Boedeltje, G. (2018) Evaluatie beekherstelprojecten 2018: Eerbeekse Beek, Lunterse Beek, Oosterhuizerspreng en Egelbeek. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2018) Water in Beeld Kwaliteitsbeelden en -teksten ten behoeve van het Streefbeeldenboek Overige Wateren van Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. (2019) Ecologisch werkprotocol voor verondieping van het zandgat van de Ravenswaarden (2019). Ravenswaarden b.v.

Boedeltje, G. (2019). Monitoring van natuurvriendelijke oevers ten behoeve van het project Blauwe Diensten (2019). Waterschap Vallei en Veluwe

Boedeltje, G. m.m.v. A. van Triest (2012) Monitoring van de visstand in oevers van het zandgat in de Ravenswaarden (2012). Ravenswaarden b.v.

Boedeltje, G. m.m.v. A. van Triest (2016) Monitoring van de visstand in oevers van het zandgat in de Ravenswaarden (2016). Ravenswaarden b.v.

Boedeltje, G., Bakker, N. de & Besteman, B. (2008) Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude (Noordzeekanaal), monitoring 2004-2007. B&D Natuuradvies Amsterdam, in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Holland.

Boedeltje, G., Bakker, N. de & Besteman, B. (2008) Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder (Noordzeekanaal), monitoring 2004-2007. B&D Natuuradvies Amsterdam, in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Holland.

Boedeltje, G. & Buitink, R. (2017) Evaluatie beekherstelprojecten 2017: Blarinckhorsterbeek, Eekterbeek en Luntersebeek. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. & Buitink, R. (2017) Monitoring van bufferstroken, oevers en een landgoed ten behoeve van het project Blauwe Diensten 2017. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. & Buitink, R. (2017 Varens op sluisdeuren en sluismuren in het Apeldoorns Kanaal (Hattem-Apeldoorn) Beknopte notitie voor de afdeling BWS in verband met onderhoudswerkzaamheden. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. & Buitink, R. (2017) Monitoringsplan sprengen en beken in Apeldoorn (2018-2030). Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. en Van Beers, P. (2013) Monitoring vennen Vallei en Veluwe 2013. Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. en Van Beers, P. (2014) Monitoring vennen Vallei en Veluwe 2014 Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. en Van Beers, P. (2016) Monitoring vennen Vallei en Veluwe 2016 Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G. en Van Beers, P. (2019) Monitoring vennen Vallei en Veluwe 2019 Waterschap Vallei en Veluwe.

Boedeltje, G., m.m.v. L.-J. van den Berg, Th. Giesen, M. Horsthuis, B. te Linde, G. Maljaars & J. Vrielink (2013) Monitoring van flora, vegetatie en enkele abiotische factoren in de bronbossen van Middachten (2013). Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G., m.m.v. L.-J. van den Berg, Th. Giesen, M. Horsthuis & B. te Linde (2016) Monitoring van flora, vegetatie en enkele abiotische factoren in de bronbossen van Middachten (2016). Basisbestanden. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G., m.m.v. L.-J. van den Berg, Th. Giesen, M. Horsthuis & B. te Linde (2019) Monitoring van flora, vegetatie en enkele abiotische factoren in de bronbossen van Middachten (2019). Basisbestanden. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G., Blankvoort, R. & Hulshoff, M. (2012) Monitoring vegetatie Hondsbroeksche Pleij 2012: uitzetten en opnemen van proefvakken en actualiseren beheerplan. Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Boedeltje, G., van Dongen, R., Eysink, F., Hesselink, K. & Jansen, A. (2010) Kansen voor herstel van een beekdalsysteem op en nabij het Landgoed Schultenwolde. Bosgroep Noord Oost Nederland.

Boedeltje, G., Horsthuis, M.A.P. & Jansen, A.J.M. (2014) Toetsbare doelen voor herstel van bronbossen op Middachten. Onderzoek door Unie van Bosgroepen in opdracht van de Provincie Gelderland.

Boedeltje, G. & Klutman, A.G.M. (1998) Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvriendelijke oevers langs de Twentekanalen (1997). Rijkswaterstaat Dienstkring Twentekanalen, Markelo.

Boedeltje, G. & Klutman, A.G.M. (1999) Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvriendelijke oevers langs de Twentekanalen (1998). Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen, Markelo.

Boedeltje, G. & Lenssen, J. (2016). Bosontwikkeling langs de Boven Slinge: een soortenkartering. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G. & Lenssen, J. (2017). Bosontwikkeling langs de Boven Slinge: een soortenkartering. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G. & Lenssen, J. (2018). Bosontwikkeling langs de Boven Slinge: een soortenkartering. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G., Moller Pillot, H. & Vallenduuk, H. (1993) Plantengroei en macrofauna in natte oeverstroken langs het Twentekanaal. Rijkswaterstaat, Dienstkring Twentekanalen, Markelo.

Boedeltje, G. & Schieven, J. (2009) Plan voor verondieping en inrichting van het zandgat in de Ravenswaarden. Grondbereik Lochem.

Boedeltje, G. & Schmidt, G. (2016) Evaluatie van en toekomstperspectief voor de vegetatie in natuurvriendelijke oevers langs de Enter- en Elsgraven. Waterschap Vechtstromen.

Boedeltje, G. & M. de Vos (WRIJ) (2011) Waterplanten- en vissenonderzoek in watergangen van Waterschap Rijn en IJssel in 2011. Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G. & M. de Vos (2012) Waterplanten- en vissenonderzoek in watergangen van Waterschap Rijn en IJssel in 2012. Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G. & M. de Vos (2013) Waterplanten- en vissenonderzoek in watergangen van Waterschap Rijn en IJssel in 2013. Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Rijn en IJssel.

Boedeltje, G. & M. de Vos (2014) Waterplanten- en vissenonderzoek in watergangen van Waterschap Rijn en IJssel in 2014. Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Rijn en IJssel.

Bles de, F., Boedeltje, G. Buschgens, A., Elffrink, A., van Hoorn, R & Nikkels, A. (2016). Ons Water. Waterschap Vallei en Veluwe.

Bogerd, I. & Boedeltje, G. (2011) Ecologische kwaliteit waterlichamen (2005-2010). Toetsing en beoordeling volgens de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Veluwe.

De Kruijff, S.H., van Tol, J. en Boedeltje, G. (2018). Effecten van schapenbegrazing op de vegetatie van het Twentekanaal. Vegetatiemonitoring en evaluatie van de effecten van vegetatiebeheer 2016-2018. Rijkswaterstaat.

Klutman, A.G.M. & Boedeltje, G. (2001) Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twentekanaal (1999 en 2001). Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft.

Klutman, A.G.M. & Boedeltje, G. (2003) Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twentekanaal. Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft.

Nijboer, R.C. & Boedeltje, G. (2010) Evaluatie van 23 jaar macrofauna-monitoring bij Waterschap Rijn en IJssel. Waterschap Rijn en IJssel.

Van Beers, P. & Boedeltje, G. (2011) Veluwse vennen in beeld: resultaten van 9 jaar monitoring van ecologie en waterkwaliteit. Waterschap Veluwe.

Van Beers, P. & Boedeltje, G. (2015). Muurplanten op herstelde kademuren langs het Apeldoorns Kanaal  in Apeldoorn: een evaluatie. Waterschap Vallei en Veluwe.

Wieringen, M. van, Jongejans, P., Boedeltje, G., Ten Kate, E., Oorthuijsen, W., De Jong, D., Berger, P., Reeze, B, Van Splunder, I., Bak, A. & Dirksen, S. (2000) Synthese. In: Bak, A., Kaper, A., Reeze, A.J.G. & Van Splunder, I. (red.) Biologische monitoring zoete rijkswateren, watersysteemrapportage Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Kanaal Gent-Terneuzen, Twentekanalen 1997. RIZA rapport 2000.031, Lelystad, pp. 131-143.