Opstellen monitoringplannen 2018-12-03T15:02:07+02:00

Opstellen van monitoringplannen

Ger Boedeltje heeft een grote ervaring in het opstellen van monitoringplannen en het vastleggen van nulsituaties voor deze plannen. Daarbij wordt per systeem bekeken welke parameters worden gevolgd, welke meetmethoden worden toegepast, hoe vaak er wordt gemeten etc. Dit gebeurt in een interactief proces met de opdrachtgever.

Voorbeelden van projecten

Waterschap Rijn en IJssel

  • Monitoringplan voor nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers langs de Oude IJssel.
  • Meetplan flora en vegetatie voor de bronbossen bij Middachten; tevens het vastleggen van de nulsituatie voordat hydrologische herstelmaatregelen worden uitgevoerd.

Voor dit laatste project werden een macro- als microkartering uitgevoerd. In de macrokartering werden doelsoorten integraal met een nauwkeurigheid van enkele meters gekarteerd (fig. 1), in de microkartering (fig. 2) op het niveau van individuele planten. Via herhalingskarteringen kunnen zodoende nauwkeurig de effecten van veranderingen in de (grond)waterstand op doelsoorten vastgesteld worden.


Figuur 1
. Resultaat van de integrale kartering van doelsoorten: Bittere veldkers

Figuur 2. Kartering van individuele plantensoorten met behulp van een raster.

  • Opstellen van een monitoringplan en uitvoeren van de monitoring (samen met John Lenssen) van de vestiging van bosplanten in natuurontwikkelingsterreinen langs de Boven Slinge bij Winterswijk (figuur 3).

Figuur 3. Vestiging van bosanemoon in zandige oever langs de Boven Slinge.

Waterschap Veluwe

  • Meetplan fauna en vegetatie voor de IJsseldijken tussen Voorst en Leuvenheim. Dit plan werd gemaakt in verband met een verandering van beheer van maaien en afvoeren naar schapenbeweiding (fig. 4 en5 ).

  
Figuur 4. Knolboterbloem en Veldsalie op IJsseldijk bij Voorst.


Figuur 5. In  plaats van maaimachines, beheren nu schapen de IJsseldijken van Waterschap Veluwe bij Zutphen.