Inrichtingsplannen 2017-09-30T13:43:00+00:00

Inrichtingsplannen

Voor opdrachtgevers worden de gedegen ecologische kennis en ervaring van Bureau Daslook ingezet voor het samenstellen van plannen voor (her)inrichting van natuurterreinen en van natuurontwikkelingsterreinen van zowel natuurbeherende instanties als van particulieren.

Voorbeeldprojecten

Rijkswaterstaat

  • Leveren van bijdragen aan de (her)inrichting van natuurvriendelijke oevers langs het Twentekanaal (fig. 1).

Figuur 1. Natuurvriendelijke oever langs het Twentekanaal bij Goor.

Grondbereik

  • Plan voor verondieping en inrichting van het zandgat in de Ravenswaarden bij Gorssel (fig. 2 en fig. 3).

Figuur 2. Luchtfoto van de zandwinplas bij Gorssel.

Figuur 3. Visualisering van heringerichte zandwinplas (Tekening Marjolein Hameleers).

Gemeente Lochem

  • Opstellen plan voor inrichting van een natuurtuin.