Inrichtingsplannen 2018-11-29T21:40:10+02:00

Inrichtingsplannen

Voor opdrachtgevers worden de gedegen ecologische kennis en ervaring van Bureau Daslook ingezet voor het samenstellen van plannen voor (her)inrichting van natuurterreinen en van natuurontwikkelingsterreinen van zowel natuurbeherende instanties als van particulieren.

Voorbeeldprojecten

Rijkswaterstaat

  • Leveren van bijdragen aan de (her)inrichting van natuurvriendelijke oevers langs het Twentekanaal (fig. 1).


Figuur 1. Natuurvriendelijke oever langs het Twentekanaal bij Goor.

Grondbereik

  • Plan voor verondieping en inrichting van het zandgat in de Ravenswaarden bij Gorssel (fig. 2 en fig. 3).


Figuur 2. Luchtfoto van de zandwinplas bij Gorssel.

 


Figuur 3. Visualisering van heringerichte zandwinplas (Tekening Marjolein Hameleers).

Gemeente Lochem

  • Opstellen plan voor inrichting van een natuurtuin.

Natuurtuin in De Groeve: onze eigen tuin

De tuin wordt ingericht op een kavel van 2750 m2 iets ten zuiden van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer en het natuurgebied ‘Zuidoevers’ van het Drentse Landschap (Fig. 4).


Figuur 4. De ligging van de kavel vlakbij de oeverlanden van het Zuidlaardermeer.

De kavel wordt aan drie zijden omringd door wallen met daarop meidoorn, sleedoorn en hulst (Fig. 5 en Fig. 6).


Figuur 5. De kavel, gezien vanaf de zuidkant


Figuur 6. Detail van meidoorn op de wal aan de oostzijde.

De begrenzing aan de noordzijde is een 2,5 m brede sloot (Fig.  7).


Figuur 7. De met riet begroeide sloot aan de noordzijde (links).

De inrichting en te verwachten flora en vegetatie

1) Flora van bossen en stinzen

Als eerste zijn in het voorjaar, de zomer en de herfst van 2018 de wallen versterkt met de vrijkomende grond van het huis. Ze hebben daardoor een flauwer talud gekregen. De grond is verrijkt met betoniet en kalk. Het doel is dat zich in de schaduw van de struiken een flora ontwikkelt die kenmerkend is voor bossen en stinzen. Als bodembedekkende soorten zijn o.a. klimop, maagdenpalm en lelietje-van-dalen ingeplant. Hiertussen groeien straks bosanemoon, bosklaverzuring, boshyacint, voorjaarshelmbloem, knikkende vogelmelk, bostulp, gevlekt longkruid, akelei en natuurlijk daslook (Fig. 8). Ook is bastaard-smeerwortel aangeplant, een vroeg bloeiende  bodembedekker waarop veel hommels afkomen (Fig. 9).


Figuur 8 Daslook en akelei in de schaduw van de sleedorn-meidoornwal.


Figuur 9 De geelwit bloeiende bastaard-smeerwortel in  de schaduw van de wal.

  2) Bloemrijk hooiland

In november is van het deel ten noorden van onze woning de voedselrijke zode van ruigte en grassen verwijderd. Hierna zijn er hoog-laag /droog-vochtig gradiënten gecreëerd. Het grondwerk is uitgevoerd door Johan Spreen van KVS De Groeve (Fig. 10 en Fig. 11)..


Figuur 10. Het creëren van hoog-laag verschillen; vergelijk met de beginsituatie in fig. 7.


Figuur 11. Het creëren van hoog-laag verschillen; vergelijk met de beginsituatie in fig. 7.

Het doel is dat zich op termijn een bloemrijk hooiland ontwikkelt met overgangen van matig droog grasland met soorten als muizenoor en grasklokje naar vochtig tot nat hooiland met echte koekoeksbloem en rietorchis. Rietochis groeit nu ook al in het aangrenzende hooiland van het Drentse Landschap.