Beheerplannen 2018-12-03T14:13:39+02:00

Beheerplannen

Bureau Daslook heeft een ruime ervaring in het opstellen van beheerplannen voor natuurtuinen, ondiepe wateren en moerassen, dijken, graslanden en andere natuurterreinen, van zowel natuurbeherende en waterbeherende instanties als van particulieren.

Voorbeeldprojecten

ARCADIS en Rijkswaterstaat

  • Beheervisie voor de Hondsbroeksche Pleij (fig. 1).


Figuur 1. Overzicht van de Hondsbroeksche Pley.

Rijkswaterstaat

  • Het beheer van ondiepe oeverstroken langs de Twentekanalen 2004-2014 (fig. 2).


Figuur 2. Voor de Twentekanalen (luchtfoto van de sluis bij Eefde) werd een beheerplan geschreven voor natuurvriendelijke oevers (foto onder).

Gemeente Hof van Twente

  • Evaluatie van het ecologische bermbeheer in de voormalige gemeente Markelo (1995-2001).

Bosgroep Noordoost Nederland

  • Beleidsmonitoring: beoordelen en beschrijven van de effecten van beheermaatregelen in natuurterreinen van particulieren (fig. 3).


Figuur 3. Voor de Bosgroep Noordoost Nederland werden de effecten van herstelmaatregelen in natte heiden beschreven, waarbij o.a. Kleine zonnedauw (links) en Moeraswolfsklauw (rechts) frequent werden aangetroffen.

Hanhart Consult

  • Samen met Hanhart Consult te Lochem en Ecoquest te St. Anthonis is een Beheer- en Onderhoudsplan opgesteld voor de Havikerpoort bij Ellecom. Opdrachtgever was Waterschap Rijn en IJssel.