Home 2017-10-03T21:30:31+00:00

Welkom bij Bureau Daslook

Al sinds 1993 biedt Ger Boedeltje vanuit Bureau Daslook onderzoek en diensten aan op een breed terrein van de ecologie.
Daarbij gaat het om het opstellen van ecologische visies, beheer- en monitoringplannen, het uitvoeren van monitoringonderzoek, het leveren van ecologisch kennis en advies in projecten op het gebied van inrichting, beheer en ruimtelijke ordening, het uitvoeren van effectenstudies en het opzetten en geven van cursussen en onderwijs.
Bij specifieke projecten wordt samengewerkt met andere zelfstandige specialisten en specialistische bureaus opdat een zo goed mogelijke kwaliteit het resultaat is.
De promotie van Ger Boedeltje in 2005 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en zijn huidige samenwerking met het Institute for Water and Wetland Research van deze universiteit heeft de kennis en ervaring van het bureau op het gebied van waterplanten, wateronderzoek en waterbeheer in hoge mate versterkt.

Heeft u vragen op ecologisch gebied, wilt u ondersteuning bij uw projecten, wilt u advies of een (vrijblijvende) offerte voor het uitvoeren van onderzoek, neem dan contact op met Dr. Ger Boedeltje van Bureau Daslook.